Dünya ve Ahirette Kâfi Gelecek Şeyler

dunya-ahiretin-tarlasi

Halid bin Velid -radıyallâhu anh- rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte şöyle diyor: Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimize bir adam gelerek:

– Ya Resûlallâh! Sizden hem dünyâ hem de âhirette kâfî gelecek beni müstağnî kılacak bazı şeyler istirham edeceğim, dedi. Ve Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de:

– İste ne arzu ediyorsan, buyurdular ve aralarında şu muhâvere cereyân etti:

– İnsanların en âlimi olmak istiyorum.

– Allâh’tan kork, insanların en âlimi olursun.

– İnsanların en zengini olmak istiyorum.

– Kanâat et, insanların en zengini olursun.

– İnsanların hayırlısı olmak istiyorum.

– İnsanlara faydalı olan kimse onların en hayırlısıdır.

– İnsanların en âdili olmak istiyorum.

– Kendin için arzuladığını insanlar için de arzula.

– İnsanların en hâssı (özeli) olmak istiyorum.

– Allâh’ı çok zikret, onların hâssı (özeli) olursun.

– Muhsinlerden olmak istiyorum.

– Şu halde ahlâkını güzelleştir, îmânın kemâle ersin.

– İtaatkârlardan olmak istiyorum.

– Allâh’ın farz kıldığı şeyleri yerine getir, muti‘ (itaatkar) olursun.

– Allâh’ın rızâsına mazhar olmak istiyorum,

– Kendine ve Allâh’ın mahlûkatına karşı merhametli ol.

– İnsanların en kuvvetlisi olmak istiyorum.

– Allâh’a dayan ve ona tevekkül et; insanların en kuvvetlisi olursun.

– Duâmın kabûl olmasını istiyorum.

– Haramdan ictinâb et (kaçın)!

– Allâh’ın insanlar arasında beni rüsvây (küçük düşürmemesini, rezil) etmemesini istiyorum.

– İnsanlar arasında rüsvây olmamak için dilini ve tenâsül uzvunu muhafaza et, buyurmuşlardır. Bir rivâyette; namusunu ve kötü huylarını düzelt, buyurmuşlardır. (Kurtubî)

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.), Musâhabe, 6.c., 34.s.)

dunya-ahiret

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*