Çevre Temizliği

* İnsanları düzeltebilmeniz için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir. Hz. Ömer Çevre; İnsanın içinde bulunduğu toplumsal ortam, bireye dıştan etki eden bütün nesne, güç ve uyarıların toplamıdır. İnsanların toplu bulunduğu her türlü Okumaya devam et Çevre Temizliği

Çalışkan ve Sabırlı Olmak

Sabır; Acıya katlanmak, bir sıkıntı karşısında telaşa düşmeden karşı koymaktır. Emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen belâ ve musîbetlere tahammül etme, katlanmadır. Elemden, beladan, kederden ve musibetlerden şikayetçi olmamaktır, belayı Okumaya devam et Çalışkan ve Sabırlı Olmak

Anne Baba Hakkı

Ana-babanın evladı üzerinde seksen kadar hakkı vardır. Kırkı sağlığında, kırkı vefatından sonradır.  Bedenle olan hakları: 1- Hizmet ederek rızalarını almak. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Ana-babasına hizmet edenin ömrü bereketli ve uzun Okumaya devam et Anne Baba Hakkı

Hizmet Etmek

Hizmet: Birinin işini görme, işini yapıvermedir. Ancak bu işte yapanın kendi menfaatı değil, karşısındakinin veya umumun menfaati olmasıdır. Konumuzla ilgili hizmet ise Allah rızası için yine Allah’ın kullarına menfaatsız yapılan yardımlardır. Okumaya devam et Hizmet Etmek

Helal ve Haram Hassasiyeti

Helal; İslâmî bakımdan kullanılabilmesine veya yapılmasına, yenilip içilmesine, dinlenmesine, bakılmasına veya dokunulmasına izin verilen şey. Allah’ın müsaade ettiği şey. Haram olmayan. İslâmî ölçüler içerisinde namus ve ahlâk dairesinde kazanılmış şey. Dinin kurallarına Okumaya devam et Helal ve Haram Hassasiyeti

Sözünde Durmak

Sözünde durma, sözünü yerine getirme demektir. Fert ve cemiyet hayatının gelişmesi karşılıklı münâsebetlere, bunlar da çeşitli anlaşma ve sözleşmelere bağlıdır. Bunlar olmaksızın içtimâî ve iktisâdî hayatın gelişmesi ve devâm etmesi mümkün Okumaya devam et Sözünde Durmak