Ramazan-ı Şerif’i Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakkʼın kuluna bir yakınlık ve dostluk daveti olan müstesnâ bir mânevî kazanç mevsimidir. Nasıl ki, bâzı meslek erbâbı sahalarında uzman olabilmek için, sporcular girecekleri müsâbakalarda gâlip gelebilmek Okumaya devam et Ramazan-ı Şerif’i Nasıl Değerlendirmeliyiz?