Sünnet-i Seniyye

tahta_top

Sünnet-i seniyye: Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sözleri, fiilleri ve tasvib ettikleri anlamına gelir.

Sünnet, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onayının genel adı olup fıkıh usulünde Kur’an’la birlikte İslâm’ın aslî iki kaynağını ve delilini teşkil eder.

Sözlükte “izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek” mânalarındaki sünnet kelimesinin terim anlamı fıkıh, fıkıh usulü, hadis ve kelâm ilimlerinde farklılıklar göstermekle birlikte bunların hepsi Resûl-i Ekrem’le ilişkili olma veya onun yolunu izleme noktasında birleşir.

Seniyye, sözlük anlamı itibari ile “yüksek, çok mühim ve kıymetli, âli olan” anlamlarına gelir.

Resimlerle Sünnet-i Seniyye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*