Rahman Suresi Kabe İmamı Sudeys

 

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Rahman (olan Allah)

2- Kur’an’ı öğretti.

3- İnsanı yarattı.

4- Ona beyanı öğretti.

5- Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

6- Bitki ve ağaç (O’na) secde etmektedirler.

7- Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

8- Sakın mizanda ‘haksızlık ve taşkınlık yapmayın.’

9- Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

10- Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

11- Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

12- Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

13- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

14- İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15- Cann’ı (cinni) da ‘yalın-dumansız bir ateşten’ yarattı.

16- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

17- O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

18- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

19- Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

20- İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

21- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

22- İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

24- Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O’nundur.

25- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

26- (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

27- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

28- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29- Göklerde ve yerde olan ne varsa O’ndan ister. O, her gün bir iştedir.

30- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

31- Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

32- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

33- Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak ‘üstün bir güç (sultan)’ olmaksızın aşamazsınız.

34- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

35- İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de ‘kurtulup-başaramazsınız.’

36- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37- Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

38- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

39- İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

40- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

41- (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

42- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

43- İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

44- Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

45-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

46- Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

47-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

48- Çeşit çeşit ‘inceliklere ve güzelliklere’ (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

49- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

50- İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

51- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

52- İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

53- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

54- Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

55- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

56- Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

58- Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

59- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60- İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

61- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

62- Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

63- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64- Alabildiğine yemyeşildirler.

65- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

66- İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

67- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68- İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

69- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

70- Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72- Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

73- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74- Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

75- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76- Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

77- Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78- Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*