KIYÂMET ALÂMETLERİ NELERDİR?

kiyamet-alametleri-manevi-egitim

Kıyâmetin tam olarak zamanı bildirilmemiş, ancak küçük ve büyük birtakım alâmetleri haber verilmiştir. Bunları kısaca şöyle hulâsa edebiliriz:

KÜÇÜK ALÂMETLER

 1. İlim ortadan kalkacak, buna mukâbil cehâlet artacak. Bu durumda müskirâtı/sarhoşluk veren şeyleri içmek ve zinâ, alenen irtikâb edilir hâle gelecek.
 2. Pek basit sebeplerle ve yok yere adam öldürmeler olacak.
 3. Adâlet ve ehliyet kalkacak, haram ve helâle dikkat edilmeyecek.
 4. Ana-babaya isyan, buna mukâbil fâsık kadınlara itaat artacak.
 5. Ölçü ve tartıda hîle yaygınlaşacak, herkes bu hîlelerden şikâyet eder hâle gelecek.
 6. İnsanlara hürmet ve merhamet son derece azalacak ve nasihatlere kulak asılmayacak.
 7. Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek. Kötü ve ehliyetsiz kimseler îtibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak.
 8. Kumar, fal ve oyun âletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek.
 9. İsraf artacak, dünya mal ve menfaati âhiret saâdetine tercih edilir hâle gelecek.[1]

BÜYÜK ALÂMETLER

 1. Kırk gün sürecek bir dumanın zuhûr etmesi,
 2. Deccâl’ın çıkması,
 3. Dâbbetü’l-Arz denilen bir varlığın çıkması,
 4. Güneş’in batıdan doğması,
 5. Ye’cüc ve Me’cüc’ün dünyaya yayılması,
 6. Hazret-i Îsâ’nın yeryüzüne inmesi,
 7. Hicaz’dan kuvvetli bir ateşin zuhûru,
 8. Doğu, batı ve Arap yarımadasında olmak üzere üç adet yer batmasının meydana gelmesi.[2]

Dipnotlar:  [1].      Küçük alâmetler için bkz. Buhârî, Hudûd 20, Fiten 25; Müslim, Îmân 1; Fiten 18, 55; Tirmizî, Fiten 34, 37, 39. [2].      Büyük alâmetler için bkz. Âl-i İmrân, 55; en-Nisâ, 157-159; el-En‘âm, 158; el-Kehf, 93-99; el-Enbiyâ, 96-97; en-Neml, 82; ez-Zuhruf, 61; ed-Duhân, 10-13. Buhârî, Büyû 102, Enbiyâ 49, Fiten 24, 25, 27; Müslim, Îmân 247, Fiten 23, 42, 100-103, 118; Tirmizî, Tefsîr, 27; İbn-i Mâce, Fiten, 31.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Din İslâm, Erkam Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*