Çocuklar Bunları Biliyor musun?

 

Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.)

Peygamberimiz kaç yılında, nerede doğmuştur?
Rebiülevvel ayının onikisi pazartesi günü 571 tarihinde, Mekke’de doğmuştur.

Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah’tır.

Peygamberimizin annesinin adı nedir?
Amine’dir

Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?
Halîme Hâtun’dur.

Peygamberimizin ilk eşinin adı nedir?
Hz.Hatice’dir.

Peygamberimizin Hz.Hatice’de kaç çocuğu olmuştur ve isimleri nelerdir?
(Erkekler) Abdullah, Kâsım
(Kızlar) Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma

Peygamberimiz kaç yılında ve kaç yaşında peygamber olmuştur?
610 yılında ve 40 yaşında peygamber olmuştur.

Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kaç tarihinde hicret etmiştir?
622 tarihinde hicret etmiştir. Hicret biz Müslümanlarca tarih başlangıcıdır. (Hicri Takvim)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde vefat etmiştir?
632 tarihinde vefat etti.

İlk insan ve ilk peygamber kimdir?
Hz.Adem (a.s.)

Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat: Hz. Musa (a.s.)
Zebur: Hz. Davud (a.s.)
İncil: Hz. İsa (a.s.)
Kur’ân-ı Kerim: Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

İlk inen sûre hangisidir?
Alak Sûresi’nin ilk 5 ayetidir.

İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Zeyd Bin Hârise, Hz. Ebu Bekir

Kaç tane kandil vardır?
Beş tanedir.
1) Kadir Gecesi 2) Mevlid Kandili 3) Regaib Kandili 4)Mi’raç Kandili 5) Beraat Kandili

İmanın şartları nelerdir?
1) Allah’a 2) Kitaplara 3) Peygamberlere 4) Meleklere 5) Ahiret Gününe 6) Kadere İMAN

İslamın şartları nelerdir?
1) Kelime-i Şehadet getirmek 2) Oruç tutmak 3) Namaz Kılmak 4) Zekat vermek 5) Hacca gitmek

Abdestin farzları kaçtır?
Dörttür.

 1. Yüzünü tüy bitiminden kulak yumuşağından, çene altına kadar yıkamak.
 2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
 3. Başın dörtte birini mesh etmek.
 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak.

Gusülün farzları kaçtır?
Üçtür.

 1. Bol su ile ağzı yıkamak.
 2. Bol su ile burnu yıkamak.
 3. Hiç kuru yer kalmamak şartıyla bütün vücudu yıkamak.

 

Teyemmümün farzları kaçtır?
İkidir.

 1. Niyet. Teyemmüme niyet.
 2. Ellerini iki defa toprağa vurup birincide yüzünü, ikincide kollarını mesh etmek, silmek.

Namazın farzı kaçtır?
Altısı içinde, altısı dışında olmak üzere 12 tanedir.
            Dışındakiler;
Hadesten taharet, Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbali kıble, Vakit, Niyet
            İçindekiler;
İftitah tekbiri, Kıyam, Kıraât, Rukû, Sücûd, Kâde-i ahirede teşehhüd miktarı oturmak.

Bir günde kaç vakit namaz kılınır?
5 vakit.
Sabah Namazı, Öğle Namazı, İkindi Namazı, Akşam Namazı, Yatsı Namazı

Sûre nedir?
Kur’ân-ı Kerim’in 114 tane bölümünden her birine sûre denir.

Ayet nedir?
Kur’ân’daki surelerin her cümlesine ayet denir.

Hadis nedir?
Peygamber Efendimizin sözlerine denir.

Sünnet nedir?
Peygamber Efendimizin yaptığı davranışlara denir.

Sahabe nedir?
Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.) zamanında yaşamış ve onu görmüş olan Müslümanlara denir.

Diğer peygamberlerden Hz.Muhammed’i (s.a.v.) ayıran en büyük özellik nedir?
Peygamberliğinin bütün insanlık için kıyamete kadar sürecek olmasıdır.

Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi nedir?
Allah tarafından gelen, tek harfi değişmemiş ve değişmeyecek olan Kur’ân-ı Kerim’dir.

Peygamberimizi gerçekten sevmek nasıl olur?
O’nun açtığı aydınlık yolu izlemekle olur; çünkü seven sevdiğine tâbi olur.

Anne – Baba’ya saygı nasıl gösterilir?

 1. Onların sözünü dinlemek.
 2. Uyarılarına önem vermek.
 3. Onları rahatsız etmekten, incitmekten sakınmak.
 4. Onlarla nezaketle konuşmak.
 5. Onlara ikramda bulunmak.
 6. Bir işe başlarken onların fikrini almak.
 7. Bir yere giderken onlardan izin almak.
 8. Sözlerini kesmemek.
 9. Yemeğe onlardan önce başlamamak.
 10. Her zaman onların hallerini ve hatırlarını sormak.

Yüce Allah (c.c.) Kur’ân’da kendisinden sonra kime teşekkür edilmesini istiyor?
Anne – Babaya

Yalan, bencillik, kötü söz, hırs ve kibir dinimizce nedir?
Allah’ın sevmediği kötü huylardır.

Bu olumsuz huylar insanı ne yapar?
Mutsuz ve sevimsiz yapar.

Arkadaş seçimi neden önemlidir?
Bir çürük meyve ya da bir çürük diş, yanındakini nasıl çürütürse, kötü arkadaşın yanında da insan yavaş yavaş bozulur.

Allah niçin yağmuru bulutla, ışığı güneşle, meyveyi ağaçla gönderir?
Bu evrende her şey bir şeyi gösterir. Karda bir tavşan izi, tavşanı göstermez mi? Bir binayı, kapıya takılan kol gösterdiği gibi; bir oyuncak da onu yapan bir ustayı gösterir. Biz sınavda olduğumuza göre Allah bizi “kim buluta, güneşe, meyveye bakınca beni hatırlayacak?” diye deniyor.

Bir müslüman “En Büyük” sözünü sadece kimin için kullanır?
Bu söz sadece Allah için söylenir.

Annesinin vefatından sonra Peygamberimiz kimin yanında ve ne kadar kaldı?
Dedesi Abdulmuttalip’in yanında 2 sene kaldı.

Dedesinin vefatından sonra Peygamber Efendimizi himayesine alan amcası kimdir?
Ebu Talip

Hz. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) ilk kez kim inandı?
Hz. Hatice

Peygamber Efendimiz 3 yıl gizlice İslam dinini yaymaya çalıştı. Efendimiz peygamberliğini ilk defa açıkca nerede ilan etti?
Mekke’de safa tepesinde.

Peygamberimiz peygamberliğini ilan ettiğinde ilk olarak kim karşısına çıktı?
Amcası Ebu Leheb.

Kur’ân-ı Kerim kimin sözüdür?
Allah’ın sözüdür.

Kur’ân-ı Kerim’e nasıl saygı gösterilir?

 1. Abdestsiz dokunulmaz.
 2. Ele alındığı zaman öpüp başa konulur.
 3. Kur’ân’ın bulunduğu tarafa ayak uzatılmaz.
 4. En önemlisi de O’nun gösterdiği yoldan gitmek, okumakla olur.

Peygamberler niçin gereklidir?
Peygamberler olmasaydı; insanlar karanlıkta kalır, ne için yaratıldıklarını, görev ve sorumluluklarını bilemezlerdi.

İlk ve son peygamber kimdir?
İlk peygamber Hz. Adem (a.s.), son peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.)

Hangi peygamber hayvanların dilinden anlar ve onlarla konuşurdu?
Hz. Süleyman (a.s.)

Denize atılan hangi peygamberi balık tutup karaya çıkardı?
Hz. Yunus (a.s.)

Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir?
Hz. Musa (a.s.)

Beşikteyken konuşan peygamber kimdir?
Hz. İsa (a.s.)

Hangi peygamber kavmini 950 sene hakka davet etti?
Hz. Nuh (a.s.)

Hangi peygamberlerin hanımları iman etmedi?
Hz. Lut (a.s.) ve Hz. Nuh (a.s.)

Hangi peygamberin oğullarından biri iman etmeyerek helâk oldu?
Hz. Nuh (a.s.)

Hz. Peygamber Efendimize ilk iman eden çocuk kimdir?
Hz. Ali (r.a.)

Peygamberimizin torunları kimlerdir?
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

Helal nedir?
İslam dininin kesin delillerle yapılmasını istediği, Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de bildirdiği emirlerdir.

Haram nedir?
İslam dinince yasaklığı kesin delillerle belli olan şeylerdir. (Hırsızlık yapmak, anne-babaya karşı gelmek gibi…)

Farz nedir?
Kur’ân-ı Kerim veya Hadis-i Şeriflerle belirlenen Allah’ın kesin emri. (Namaz Kılmak, Yalan söylememek gibi…)

Sünnet nedir?
Hz.Peygamber Efendimizin ibadet amacıyla Allah’ın emri sonucu olmaksızın sürekli yaptığı ve pek az terk ettiği işlerdir.

Beş vakit namaz ne zaman farz oldu?
Miraç Gecesi’nde

İman etmiş kimselere ne denir?
Mü’min

Münafık kime denir?
İki yüzlü. Müslüman göründüğü halde, küfrünü ve düşmanlığını gizleyen kimseye denir.

Münafıklığın belirtileri nelerdir?

 1. Konuştuğunda yalan söyler.
 2. Söz verdiğinde sözünde durmaz.
 3. Emanete hıyanet eder.

Müslüman yalan söyler mi?
Müslüman yanılarak bazı hatalar yapabilir. Fakat asla yalan söylemez.

Bir müslüman bir işe başlarken ne demesi gerekir?
“Bismillah” ya da “Bismillahirrahmanirrahim” demesi gerekir.

“Bismillahirrahmanirrahim” ne demektir?
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” başlıyorum demektir.

Su içtikten, yemek yedikten ya da sevinçli bir haber duyunca ne denir?
“Elhamdülillah” şükür Allah’ındır.

Müslümanların ilk savaşı hangisidir?
Bedir Savaşı

Uhud savaşında başarısızlığın sebebi nedir?
Okçuların Peygamberimizin (s.a.v.) emrini unutup yerlerinden ayrılmaları.

Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
Tebuk Savaşı

Yeryüzünde ilk inşa edilen kutsal mabed hangisidir?
Kabe

Kabe’nin etrafında yedi defa dolaşmaya ne denir?
Tavaf

Mekke’de ortasında Kabe’nin bulunduğu Cami-i Şerif’in adı nedir?
Mescid-i Haram. Bu camiye “Harem-i Şerif” de denir.

Medine’de içinde Resulullah’ın kabrinin bulunduğu Cami-i Şerif’in adı nedir?
Mescid-i Nebi. “Mescid-i Saadet”

Efendimizin Medine’de inşa ettiği ilk mescid hangisidir?
Kuba Mescidi.

Yeryüzünde inşa edilen ve kutsal sayılan 2.mescid hangisidir?
Mescid-i Aksa

Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanır?
Hz.İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail’e (a.s.)

Peygamber Efendimiz “Anne” diye kime iltifat etmiştir?
Süt annesi Halime ve dadısı Ümmü Eymen’e

Peygamberimizin ilk müezzini kimdir?
Hz. Bilal-i Habeşi

Peygamberimizin kabri nerededir?
Medine’de.

Allah kimleri sever?

 • Allah peygamberi sevenleri,
 • Peygamberin gösterdiği yoldan gidenleri,
 • Anne – Baba’ya itaatli olanları,
 • Başkalarına iyilik edenleri,
 • Kötülüklerden sakınanları,
 • Çalışkanları, cömertleri ve kendisine güvenenleri sever.

Allah kimleri sevmez?

 • Peygamber sözünü dinlemeyenleri,
 • Zalimleri ve haksızlık yapanları,
 • Anne ve babasının kalbini kıranları,
 • Bozgunculuk yapanları,
 • Şımarıkları sevmez,
 • Kibirlileri ve başkalarını küçümseyenleri,
 • Tembelleri ve cimrileri sevmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*